St Katharine’s, Den Danske Kirke i London

Siden 2016 har jeg haft det privilegium at være præst ved St Katharine’s, Den Danske Kirke i London.

St Katharine’s ligger tæt på Regent’s Park og er kirke og kulturhus for alle danskere, der i kortere eller længere tid opholder sig i London. Vi er den danske folkekirke i udlandet.

Kirke
Hver søndag har vi gudstjeneste kl 11, og bagefter er der mulighed for at købe sig en kop kaffe eller en let frokost i Church Hall’en. Udover gudstjenester holder vi dåb, konfirmation, vielser og bisættelser, og man kan altid få en personlig samtale med præsten – alt sammen som i en dansk sognekirke.

Kulturhus
I ugens løb går rigtig mange mennesker i alle aldre gennem huset til kulturelle og sociale aktiviteter, f.eks. forældregruppe, Cafe Mødestedet, bog- og filmklub, højskole-foredrag, fællessang, koncerter. I årets løb fejrer vi også en række danske fester, som f.eks. fastelavn, Sankthans, Lucia, jul og nytårsfest m.m. 

Sprogskole
Hver anden lørdag holder vi Lørdagsskole med undervisning i dansk på alle niveauer for ca 100 børn og voksne. Desuden er der to gange om ugen Aftenskole med undervisning for mere øvede voksne, hvor man bl.a. læser og diskuterer dansk litteratur.

Læs meget mere på kirkens hjemmeside: www.danskekirke.org