Synd for begyndere

Synd, skyld og skam har spillet en enorm rolle op gennem Europas og kristendommens historie.

Ikke mindst har det været forbundet med sexualitet og familieforhold. Som præst har jeg mødt mange mennesker, som på forskellig vis har måttet tage livtag med skyld og skam over deres sexualitet, fordi de var vokset op med den opfattelse at synd især er det sexuelle begær og sexuelle fornøjelser.

Og i de senere år er mad og cigaretter også blevet en del af synderegisteret, et felt hvor det moderne menneske, virkelig føler sig som en stor synder, fordi det ryger for meget, spiser for meget (eller for lidt), motionerer for lidt og i det hele taget ikke har kontrol over sin krop.

Det er noget af baggrunden for Kristian Bøckers bog: Synd for begyndere, hvor han dykker ned i Bibelen og forsøger at finde frem til at dybere og mere grundlæggende opfattelse af synd.

Kristian Bøcker er sognepræst i Jelling og hans bog er udgivet i serien Det danske Bibelselskabs Håndbibliotek.

Synd i Bibelen handler ikke kun om sex og mad. Det handler i dybere forstand om noget alment menneskeligt. Synd er grundlæggende brud med fællesskabet. Det viser Bøcker bl.a. ved sin tolkning af fortællingen om Adam og Evas syndefald (1. Mosebog kap 3).

Men også i hans tolkning af Jesus og farisæerne viser han hvordan Bibelen forstår synd som egoistisk selvoptagethed, hvor jeg hele tiden bryder og svigter fællesskabet med både Gud og mennesker. I den forstand er synd ikke bare noget som nogen (de andre) gør, men en del af hvert menneskes liv.

Man kan samle Bibelens tanker om synd i et citat af Martin Luther, hvor han siger at synden er “menneskets indkrogethed i sig selv”. Det rammer ganske godt.

Synd handler dermed ikke kun om sex og mad og andre moralske brist, men går dybere ned og er et ord for menneskets uperfekthed. Ingen går ram forbi. Det er befriende. Så er vi i samme båd og lige med hinanden. Ingen kan gøre sig bedre og sige at han eller hun ikke har syndet. Alle har syndet, alle er uperfekte.

Sådan skaber ordet synd en grundlæggende menneskelig solidaritet. I stedet for at fordømme mit medmenneske, må jeg være solidarisk, for vi har begge lavet big-time fejl og dumheder, begge har vi i egoistisk selvoptagethed svigtet fællesskabet.

Og begge har vi brug for tilgivelse og overbærenhed i livet. Begge har vi brug for at blive genindsat i fællesskabet, begge har vi brug for, ja netop, syndernes forladelse.

Kristian Bøckers bog er lille i omfang men vægtigt i sit budskab. Den gør os lidt klogere på vores liv med hinanden.