Konfirmander

Årets konfirmandhold, 18 drenge og piger, i fuld gang i præstens stue.

Konfirmanderne kommer fra forskellige skoler i hele London. Mange af dem har dansk-britiske forældre.

De går til præst 10 søndage og målet er at de lærer selv at fortælle 10 bibelhistorier og selv at synge 10 salmer.

De 10 bibelhistorier er i år flg:

 • Fortællingen om Jesu fødsel i Betlehem
 • Jesu lignelse om de betroede talenter
 • Jesu fortælling om de fortabte sønner og den gode far
 • Jesu historie om den barmhjertige samaritaner
 • Jesus skaber vand om til vin ved et bryllup
 • Jesus tilgiver og helbreder en lam mand
 • Historien om Jesu sidste måltid med disciplene
 • Historien om Jesu død
 • Historien om den tomme grav og Jesu opstandelse
 • Historien om den første menighed

De 10 salmer er:

 • Vi kommer til din kirke Gud
 • I østen stiger solen op
 • Se nu stiger solen
 • Nu falmer skoven
 • Du kom til vor runde jord
 • Vor Gud han er så fast en borg
 • Hil dig Frelser og Forsoner
 • Du som har tændt millioner af stjerner
 • Spænd over os dit himmelsejl
 • Op al den ting som Gud har gjort

Samtidig er konfirmanderne med til 10 gudstjenester.

For de fleste konfirmander er det hele ret fremmedartet, men de går op i det med liv og sjæl.