Grundtvig

Grundtvig ligger i den danske dna som ingen anden person i Danmarkshistorien.

For mit vedkommende begyndte bekendtskabet for alvor i studietiden, da vi kom til ham i faget Kirkehistorie.

Jeg blev enormt fascineret af vingefanget i hans univers. Det var bare så stort. Der var kristendom og salmer, der var kvinder og erotik, der var historie og poesi, der var skole og dannelse, samfund og frihedstanker. Det var simpelthen fantastisk og livsudvidende at træde ind i hans univers.

Der var også meget brage-snak og sludder og vrøvl og kilometerlange uforståelige sætninger, men på bundlinien, ja på bundlinien, stod der liv, engagement, begejstring, kærlighed.

Jeg gik i banken, hævede hele min formue på 3.500 kr og gik ned i byens antikvariater og brugte hver en krone på Grundtvigs værker, slæbte dem hjem og har siden on-and-off læst og fordybet mig i alle de forskellige afdelinger af hans tanker.

På slutningen af studiet skrev jeg teologisk speciale om Grundtvig og har på den måde hele tiden haft ham med som en slags samtalepartner og inspirator i min livsforståelse og mit arbejde som præst.

Nu er der kommet en ny bog, som fortæller om Grundtvigs store univers. Det er Anders Holm, lektor (og Grundtvig-forsker) ved Københavns Universitet som har udgivet N.F.S. Grundtvig – en introduktion. Bogen er også udkommet på engelsk med titlen The Essential N.F.S. Grundtvig.

Grundtvig blev født i 1783 og døde i 1872 og har siden haft enorm indflydelse på dansk kirke, samfund og skole. Gennem 10 kapitler viser Anders Holm både bredden og dybden i hans tankeverden. Hvert kapitel rummer både overblik, kritik og tekster af Grundtvig selv, både prosa, salmer og digte.

Kapitlerne viser hver en side af Grundtvig:

  • Romantikeren
  • Mytologen
  • Præsten
  • Historikeren
  • Folkeoplyseren
  • Salmedigteren
  • Politikeren
  • Danskeren
  • Grundtvigs betydning i Danmark
  • Og i den engelske udgave et kapitel om Grundtvigs internationale betydning

Som læser får man et grundigt indblik i Grundtvigs mangesidede virksomhed og jævnligt antyder Anders Holm også hvordan Grundtvigs tanker peger ind i vores egen nutid og hvordan de stadig udfordrer og er frugtbare.

Der er mange der har forsøgt at sige med een sætning, hvad Grundtvig ville. Lige fra Ebbe Reich Kløvedal (til kamp mod dødbideriet) over Kaj Thaning (teologen) til Jesper Langballe (dansker og kristen) og Marianne Jelved (folkeoplyseren). Og mange flere.

Der er meget sandt i det, som de hver især peger på, men Anders Holm rammer nok alligevel bedre plet, når han siger at Grundtvig ikke findes ved at pege på et bestemt område af hans univers, men kun ved at pege samtidigt på de mange forskellige sider af hans liv og virke.

Bogen er tilgængelig for enhver med interesse for Grundtvigs tanker i en både dansk og international sammenhæng. Begynd med kapitlet om Grundtvigs livshistorie og tag derfra de enkelte kapitler i den rækkefølge man synes.